Media for Equity

Media for Equity är en investeringsstrategi där vi erbjuder marknadsföringsutrymme i utbyte mot ägarandelar i bolag. Detta innebär att företag kan få tillgång till omfattande annonsutrymme utan att behöva belasta sin likviditet med höga marknadsföringskostnader. Mediautrymmet är för många bolag en av de största kostnadsposterna, och för företag som står inför kraftig expansion är förhållandet mellan omsättning och marknadsföringskostnader ofta mycket signifikant.

För bolag i tillväxtfas kan ökade marknadsföringskostnader undermina både likviditet och resultat. Risken upplevs ofta som för stor för att utnyttja de möjligheter som finns på marknaden, vilket kan hindra företaget från att nå sin fulla potential. Genom Media for Equity kan dessa företag istället få det nödvändiga marknadsföringsstödet för att driva sin expansion utan att äventyra sin ekonomiska stabilitet.

Vi har genom investeringar i denna typ av bolag sett de positiva effekterna av utökade mediasatsningar. Genom att erbjuda marknadsföringsutrymme i flera mediakanaler hjälper vi företag att maximera sin marknadseffekt. I utbyte tar vi huvudsakligen ägande i bolagen i form av aktier genom kvittningsemissioner. Detta gör det möjligt för oss att stödja företag som annars inte skulle kunna utnyttja dessa marknadsföringsmöjligheter, samtidigt som vi skapar värde för våra investerare.

IT for Equity

IT for Equity är en investeringsstrategi där vi erbjuder omfattande IT-utveckling och support i utbyte mot ägarandelar i bolag. Detta innebär att företag kan få tillgång till nödvändiga IT-resurser och expertis utan att behöva belasta sin likviditet med höga utvecklingskostnader. För många bolag är IT-infrastruktur en av de största investeringarna, och för företag som står inför kraftig expansion är förhållandet mellan omsättning och IT-kostnader ofta mycket signifikant.

För bolag i tillväxtfas kan ökade IT-kostnader undermina både likviditet och resultat. Risken upplevs ofta som för stor för att utnyttja de teknologiska möjligheterna som finns på marknaden, vilket kan hindra företaget från att nå sin fulla potential. Genom IT for Equity kan dessa företag istället få det nödvändiga IT-stödet för att driva sin expansion utan att äventyra sin ekonomiska stabilitet.

Vi har genom investeringar i denna typ av bolag sett de positiva effekterna av förbättrade IT-miljöer. Genom att erbjuda utveckling av IT-infrastruktur, systemintegration, säkerhetslösningar och teknisk support hjälper vi företag att maximera sin operationella effektivitet. I utbyte tar vi huvudsakligen ägande i bolagen i form av aktier genom kvittningsemissioner. Detta gör det möjligt för oss att stödja företag som annars inte skulle kunna utnyttja dessa teknologiska möjligheter, samtidigt som vi skapar värde för våra investerare.

Intresserad av att vara en del av Proport-modellen?

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in